Strona główna arrow Działalność 2014/2015
Działalność 2014/2015   Drukuj 
DZIAŁALNOŚĆ FPV 2015
Promocja zdrowia kobiety w ciąźy w ramach DNI OTWARTYCH SZPITALA UJASTEK DLA KOBIET W CIĄŻY

 • informacje prawne z zakresu macierzyństwa dla przyszłych rodziców
 • Akcja stała raz w mięsiącu zgodnie z grafikiem.

AKCJA PROZDROWOTNA ZDROWIE KOBIETY

Organizowana razem z HFZiPS oraz CM UJASTEK 29.01.2015. oraz 31.01.2015 obejmująca

 • konsultacje lek specjalistyczne ginekologiczne
 • badanie USG ginekologiczne
 • badanie cytologiczne

AKCJA PROZDROWOTNA ZDROWE PIERSI

Organizowana razem z HFZiPS oraz CM UJASTEK 28.01.2015 oraz 04.02.2015 obejmująca

 • Badanie USG piersi
 • bad USG węzłów chłonnych pach
 • Konsultację internistyczną - nauka samobadanie piersi

28.01.2015 oraz 04.02.2015

 • 1 KONSULTACJE

DZIAŁALNOŚĆ PROZDROWOTNA 2014

AKCJE CYKLICZNE

DNI OTWARTE SZPITALA UJASTEK

 • Promocja zdrowia kobiety w ciąży poprzez poradnictwo połoźnicze
 • Oraz informacje z zakresu praw kobiety w ciąży i obowiązków pracodawcy
 • Akcje średnio raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem szpitala.

MACIERZYŃSKIE GRUPY WSPARCIA

 • Poradnictwo psychologicznego i informacje prawne dla rodziców nie radzących sobie z problemami macierzyństwa
 • Porady od stycznia do maja 2014 na ul Ujastek 3 we wtorki od 17 do 18

KRAKOWSKA KARTA 4+

 • Poradnictwo połoźnicze, psychologiczne i informacje prawne z zakresu macierzyństwa raz w miesiącu w trzeci wtorek od 16 do 17 od stycznia do maja na ul Ujastek3

AKCJE PROZDROWOTNE ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z HFZiPS

ZDROWIE KOBIETY akcja

 • w dniach 20 i 27 02 2014
 • z zakresu konsultacji specjalistycznej ginekologicznej,
 • badania USG ginekologicznego
 • badania cytologicznego szyjki macicy

ZDROWE PIERSI akcja

 • w dniach 20 i 27.02.2014
 • z zakresu konsultacji internistycznej
 • badania USG piersi
 • badania USG węzłów chłonnych pachowych
 • nauki samobadania piersi

BADANIE POSTAWY DZIECI W PRZEDSZKOLU ARCELLOR MITTAL

 • w dniach 23,24,25.04.2014. na os CentrumB
 • z zakresu konsultacji ortopedy dziecięcego
 • badanie oceniające prawidłowość lub wady postawy dzieci

AKCJE PROZDROWOTNE Dla URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ŚWIĘTO RODZINY KRAKOWSKIEJ

 • w dniu 25.05. 2014 na Bulwarach Czerwińskiego
 • Obejmujące badania specjalistyczne ginekologiczno położnicze
 • badania USG 4D
 • poradnictwo neonatologicze, pediatryczne i psychologiczne
 • Informacje prawne z zakresu rodzicielstwa

współpraca z KOMITETEM ZWALCZANIA RAKA akcja prozdrowotna

 • w dniu20.05. 2014 na hali Wisły
 • Poradnictwo połoźniczo neonatologiczne
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Informacje prawne z zakresu macierzyństwa

Współpraca ze SZPITALEM UJASTEK akcja prozdrowotna. BLISKO SIEBIE

 • coroczne spotkanie wcześniaków urodzonych w UJASTKU
 • w dniu08.06.2014 w teatrze
 • Poradnictwo neonatologiczne, psychologiczne i prawne

AKCJA PROZDROWOTNA NA FESTYNIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 • Na stadionie HUTNIKA w dniu 13.09.2014
 • Poradnictwo połoźnicze, pediatryczne
 • informacje prawne z zakresou macierzyństwa


Jednym z celów Fundacji Pro Vitalis jest to, że chcemy pomagać i opiekować się nieletnimi dziewczętami w ciąży

Aktualności
Podziękowania Prezydenta Krakowa 2014
Podziękowania prezydenta Krakowa 2013
Podziękowania
DAJ DZIECKU SZANSE NA ZDROWIE
NIE PAL PRZY DZIECKU

Projekt i realizacja: ASGARD © 2004